Φιλοσοφικός Λόγος (Γ Γενικού Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Το εγχειρίδιο Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος της Γ’ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης στοχεύει να εξοικειώσει τους μαθητές με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ειδικότερα με το έργο δύο κορυφαίων εκπροσώπων της, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C128/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: