Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών (Β Γενικού Λυκείου - Επιλογής)

Το μάθημα "Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών" στοχεύει στο να βοηθήσει τους­ νέο­υς και τις νέες του Λυκείου να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στην Πληροφορική και να διευκολύνει την ενεργητική στάση τους στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B118/

Περιεχόμενο: 

Τάξεις: