Αρχές Οικονομίας (Β Γενικού Λυκείου - Επιλογής)

Στο βιβλίο αυτό, αρχικά γίνεται η παρουσίαση της πιο απτής καθημερινής έννοιας, του εμπορεύματος καθώς και της γενικότερης έννοιας τον αγαθού, των μέσων δηλαδή που χρησιμοποιούμε για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Μέσα από αυτές τις έννοιες οδηγούμαστε στη ζήτηση για τα αγαθά.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B135/

Περιεχόμενο: 

Τάξεις: 

Μαθήματα: