ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΙΕΠ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/37-synthetikes-ergasies

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
τεύχος 1 :  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVXZsb2RKVzNwdWc/edit?usp=sharing
τεύχος 2:   https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUUNrS0pISnBick0/edit?usp=sharing

ΔΟΜΗ
Για δομή ερευνητικής εργασίας  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3veHNYLXVuUkVzekU/edit?usp=sharing
 

Ενδεικτικό Ψηφιακό υλικό για τις Δημιουργικές εργασίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2016-2017 
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vcm90VG1VSGRGSG8/view?usp=sh...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vSUFFRlQ2YWM0dk0/view?usp=sh...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3veE9sUGRhLXFQNlU/view?usp=sh...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vc196SFhCWHhaTWM/view?usp=sh...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vSmlJWkVvQURYSkE/view?usp=sh...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vbjFvSC1LQUlvY3M/view?usp=sh...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdHRzdS1UbVA0WHM/view?usp=sh...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΙΕΠ /
20-01-2017
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vQmMzVFFtZXI4NjA?usp=...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΥΛΙΚΟ ΙΕΠ/04-09-2017
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vdUgzdjhhMEh0Y1U?usp=...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2017-2018
https://drive.google.com/file/d/1GUsQvyget5vbGuKjEyOGXOaxN5NEDxMO/view?usp=sharing
 

Σχολικό Έτος: 

Τάξεις: 

Αρχείο: