Έντυπα

Απουσίες μαθητών

Εδώ θα βρείτε το υπηρεσιακό σημείωμα ενημέρωσης απουσιών,το οποίο ενημερώνει τους γονείς κάθε μαθητή για τον αριθμό απουσιών του(δικαιολογημένες-αδικαολόγητες) και την αίτηση κηδεμόνα για απουσίες,με το οποίο έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να δικαιολογήσουν τις απουσίες των παιδιών τους.

Σελίδες