Υποδείγματα 1, 2, 3, 4 και 10 %.Αιτήσεις-δηλώσεις Μαθητών.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις μαθητών ημερησίου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑΕ ,ημερησίου ή εσπερινού ΕΠΑΛ Β',αποφοίτων Λυκείου και αποφοίτων ή μαθητών ξένων ή μειονοτικών σχολείων, κατόχου απολυτηρίου ΕΠΑΛ για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιλογής των μαθημάτων που θα εξεταστούν και τέλος, η αίτηση-δήλωση για το 10%.

Αρχεία: