Συνέδριο στην Σύρο

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα του 7ου Συνέδριου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα http://e-diktyo.eu/

Είδος Ανακοίνωσης: 

Αρχεία: