Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Το   Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καρπερού Γρεβενών, ένα μικρό σχολείο που βρίσκεται στο κέντρο μιας ημιορεινής γεωργοκτηνοτροφικής περιοχής και εξυπηρετεί τους μαθητές των δημοτικών διαμερισμάτων Καρπερού, Kατάκαλης , Δήμητρας , Ανθρακιάς , Τρικοκκιάς , Παλιουριάς , Tριφυλλίου και Άνοιξης. Συστεγάζεται με  το Γυμνάσιο Καρπερού σε  ένα ευρύχωρο κτήριο με  κοινό μεγάλο προαύλιο για τα δύο σχολεία.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού γίνεται σε  ικανοποιητικό βαθμό ανάλογα με  τις δεξιότητες και τις εμπειρίες του καθενός.

Ένα εργαστήριο πληροφορικής

Ένα εργαστήριο φυσικών επιστημών

Κλειστό Γυμναστήριο

Εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό

Ενσυναίσθηση

Σημεία προς βελτίωση

Το σχολείο παρουσιάζει θετική διάθεση για επικοινωνία με  τους γονείς/κηδεμόνες. Εντούτοις θα μπορούσε να είναι πιο ενεργό σε  θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους με  την ανάληψη συγκεκριμένων και στοχευόμενων δράσεων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Προγραμματισμός (στρατηγικός και λειτουργικός) Δημοκρατικό στυλ διοίκησης

Διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής

Δημιουργία θετικού κλίματος

Άριστη συνεργασία με  τη  σχολική επιτροπή

Ύπαρξη χώρων αρχείου

Διασφάλιση οικονομικών πόρων

Σημεία προς βελτίωση

Ως  προς την αξιοποίηση των χώρων του σχολείου να γίνουν προσπάθειες για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των τάξεων του σχολείου για να γίνεται χρήση των ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας σε  κάθε τάξη.

(Διαδραστικοί πίνακες, προτζεκτορες -διαδίκτυο)

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχολείο δημιουργεί συνθήκες υποστήριξης της δυνατότητας για από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας.

Συμμετοχή σε  δράσεις κοινωνικού συνόλου (χαμόγελο του παιδιού)

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε  επιμορφώσεις από φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. και άλλους αρμόδιους φορείς

Ενθάρρυνση για συμμετοχή σε  εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα Ανάληψη σχολικών δραστηριοτήτων, όπως προγράμματα: Περιβαλλοντικής εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικής εκπ/σης και  Αγωγής Σταδιοδρομίας

Σχολικό Έτος: 

Είδος Ανακοίνωσης: