ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ)

Θέμα :

«Πρόγραμμα και δικαιολογητικά υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2017-18»

 

 

 

Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων των Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Οδηγίες και δικαιολογητικά υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2017-18.
Βαθμολογική κλίμακα αγωνισμάτων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

        

ΣΧΕΤ:

1) Το  με αριθμ.πρωτ.Φ.251/77112/Α5/10-05-2017  του ΥΠ.ΠΕ.Θ με θέμα, « Δελτίο τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 ».

2) Την  Φ.251/84607/Α5/19-05-2017, απόφαση του ΥΠ.ΠΕ.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ –ΤΜΗΜΑ Α΄,  « Συγκρότηση επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018».

 

            Σας ανακοινώνουμε ότι η Υγειονομική Εξέταση και οι Πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα  πραγματοποιηθούν   στο  Δ.Α.Κ. Κοζάνης   από   την   Τρίτη  20 – 06 – 2017  μέχρι και την  Παρασκευή 30 – 06 – 2017 ( ώρες 7:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ ). Η Επιτροπή δεν θα λειτουργήσει τις παρακάτω ημερομηνίες: Σάββατο  24-06-2017   και  Κυριακή 25-06-2017 .

            Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέλθουν σε οποιαδήποτε επιτροπή και δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

         Σημειώνεται ότι η Κολύμβηση (50μ.Ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι  επιλέγουν τρία (3) για εξέταση.

         Η  εξέταση των υποψηφίων  Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο αγώνισμα της Κολύμβησης θα διεξαχθεί στο Κολυμβητήριο του Δ.Α.Κ. Πτολεμαΐδας, τις ημέρες: Παρασκευή 23-06-2017 και Τετάρτη  28-06-2017 και ώρες 12:30  μ.μ. - 14.00 μ.μ.

            Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν την Κολύμβηση ως πρώτο (1ο) αγώνισμα θα πρέπει πρώτα να προσέλθουν  στο ΔΑΚ Κοζάνης, στη Γραμματεία της Επιτροπής και στη συνέχεια να εξεταστούν στο αγώνισμα της Κολύμβησης.

         Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η Υγειονομική Εξέταση των υποψηφίων θα γίνεται την πρώτη (1η) ημέρα προσέλευσης στην επιτροπή, προκειμένου να εξεταστούν στα αθλήματα που θα επιλέξουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες.

2) Ακτινογραφία θώρακα με φωτογραφία του υποψηφίου, πάνω στην οποία θα υπάρχει η σφραγίδα και η υπογραφή του ιατρού, με την απαραίτητη γνωμάτευση.

3) Καρδιογράφημα με γνωμάτευση του ιατρού.

4) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας.

5) Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή τη «Βεβαίωση Πρόσβασης», όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου  (των  πανελλαδικών εξετάσεων) .

6) Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο.

         Οι βεβαιώσεις των ιατρικών εξετάσεων μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη ιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους. Όλες οι παραπάνω εξετάσεις πρέπει να γίνουν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή Ε.Σ.Υ. ή Ι.Κ.Α ή ιδιώτη ιατρό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Οι υποψήφιοι που δε δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ από τις 21 Φεβρουαρίου έως τις 10 Μαρτίου  2017, μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση-δήλωση δεν ήταν δεσμευτική.

 

2) Οι απόφοιτοι που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες  έχουν μόνο όσοι συμμετέχουν  στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017.

 

3) Οι μαθητές – αθλητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ της παραγρ. 15 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (302 τ. Α) και την παραγρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. 90 τ.Α) και την παραγρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3057/2002 (Φ.Ε.Κ. 239 τ.Α’) και  το άρθρο 18 του Ν.3708/2008  που  επιθυμούν να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., πρέπει απαραιτήτως να περάσουν από την υγειονομική επιτροπή εξέτασης στις παραπάνω ημερομηνίες, προσκομίζοντας τις ιατρικές εξετάσεις.

Διευκρινίζουμε ότι οι παραπάνω μαθητές – αθλητές που  επιθυμούν να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., πρέπει υποχρεωτικά να πάρουν μέρος στην υγειονομική εξέταση (και στην πρακτική δοκιμασία όσοι επιθυμούν).

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή και δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία Επιτροπές.

Ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται υποχρεωτικά σε δύο (2) αγωνίσματα την ίδια  ημέρα, και στο τρίτο αγώνισμα σε άλλη μέρα.

 

       Από τη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα  Φυσικής Αγωγής) Κοζάνης ανακοινώνεται ότι:

            Η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν στο Δ.Α.Κ.  Κοζάνης από   την Τρίτη  20 – 06 – 2017  έως και την Παρασκευή  30 – 06 – 2017  ( ώρες 7:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ ).  Η Eπιτροπή  δεν θα λειτουργήσει τις παρακάτω ημερομηνίες: Σάββατο  24-06-2017 και Κυριακή  25-06-2017.

          Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η  Υγειονομική Εξέταση των υποψηφίων θα πραγματοποιείται μόνο στο ΔΑΚ Κοζάνης την πρώτη (1η) ημέρα προσέλευσης τους στην Επιτροπή, προκειμένου να εξεταστούν στα αγωνίσματα που θα επιλέξουν.

           Η  εξέταση των υποψηφίων  Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο αγώνισμα της Κολύμβησης θα διεξαχθεί στο Κολυμβητήριο του Δ.Α.Κ. Πτολεμαΐδας, την Παρασκευή 23-06-2017 και Τετάρτη 28-06-2017 από τις 12:30  μ.μ. - 14.00 μ.μ.

           Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν την Κολύμβηση ως πρώτο (1ο) αγώνισμα θα πρέπει πρώτα να προσέλθουν  στο ΔΑΚ Κοζάνης, στη Γραμματεία της Επιτροπής και στη συνέχεια να εξεταστούν στο αγώνισμα της Κολύμβησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους :

1. Δύο (2) μικρές  φωτογραφίες.

2. Ακτινογραφία θώρακα με φωτογραφία του υποψηφίου, πάνω στην οποία θα υπάρχει η σφραγίδα και η υπογραφή του ιατρού, με την απαραίτητη γνωμάτευση.

3. Καρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού.

4. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας.

5. Δελτίο εξεταζόμενου από το Λύκειό τους ή τη Βεβαίωση Πρόσβασης, όπου αναγράφεται ο  κωδικός αριθμός των υποψηφίων  (των Πανελλαδικών Εξετάσεων ).

6. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

Οι  βεβαιώσεις των ιατρικών εξετάσεων μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ  ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις  ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

 

 Τα εξεταζόμενα αγωνίσματα είναι:

Αγόρια:

Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg), Άλμα σε μήκος, δρόμος 400 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

Κορίτσια:

Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg), Άλμα σε μήκος, δρόμος 200 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

                                                       

Σημειώνεται ότι η Κολύμβηση (50μ. Ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία (3) για εξέταση.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή και δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται υποχρεωτικά σε δύο (2) αγωνίσματα την ίδια ημέρα, και στο τρίτο αγώνισμα σε άλλη ημέρα.

 

Σχολικό Έτος: 

Είδος Ανακοίνωσης: 

Αρχεία: