ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-09-2018 ΣΤΙΣ 9.00ΠΜ

Είδος Ανακοίνωσης: