Εκδρομές

Πενθήμερη εκδρομή στην Ιταλία 2011

Στις 30/03/2011 η Γ Λυκείου Καρπερού πραγματοποίησε εκδρομή στη Ρώμη με συνοδούς τις καθηγήτριες την κ.Λιάπη Φωτεινή και την κ.Βουλγαρίδου Χριστίνα.

Eκδρομή στην Αθήνα στη Βουλή των Ελλήνων 2011-2012

Στις 18/02/2011-20/02/2011 το Λύκειο Καρπερού πραγματοποίησε εκδρομή στην Αθήνα στη Βουλή των Ελλήνων με συνοδούς καθηγητές τον κ.Τζιουφα Βασίλειο και την κ.Χρυσούλα Σωτήρη.

Εκπαιδευτική εκδρομή στην Αιανή 2012

Στις 21/02/2012 το Λύκειο Καρπερού πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής με όλους τους καθηγητές.

Εκδρομή στην Θεσσαλονίκη 2010

Στις 17/12/2010 το Λύκειο Καρπερού πραγματοποίησε εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με συνοδούς τους καθηγητές κ.Τσακστάρα Χρήστο και τον κ.Τζιούφα Βασίλειο.

Εκδρομή στην ιερά Μονή Ζάβορδας 2010

Στις 28/04/2010 το Λύκειο Καρπερού πραγματοποίησε εκδρομή στην ιερά Μονή Ζάβορδας μια περιβαλλοντική εκπαίδευση με θέμα <<φράγμα του Ιλαρίωνα>> με συνοδούς καθηγητές τον κ.Τζιούφα Βασίλειο, την κ.Μαριάννα Παπαγιάννη και την κ. Μπούζμπα Ευτυχία.

Πενθήμερη εκδρομή στην Κρήτη 2010

Στις 19/03/2010-23/03/2010 η Γ Λυκείου Καρπερού πραγματοποίησε εκδρομή στα Χανιά της Κρήτης με συνοδό τον κ.Τζιούφα Βασίλειο.

Εκδρομή στην Θεσσαλονίκη 2009

Στις 17/12/2009 το Λύκειο πραγματοποίησε εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με συνοδούς καθηγητές τον κ. Τσακσταρα Χρήστο και τον κ. Νταφόπουλο Ευθύμιο.

Εκδρομή στο Παρίσι 2009

Στις 6/4/2009-11/4/2009 η Γ Λυκείου Καρπερού πραγματοποίησε εκδρομή στο Παρίσι με συνοδούς καθηγητές την κ.Λιάπη Φωτεινή και τον κ.Σιούτα Γεώργιο.

Εκδρομή στην Θεσσαλονίκη 2008

Στις 23/12/2008 το Λύκειο Καρπερού πραγματοποίησε εκδρομή στην Θεσ/νικη με συνοδούς καθηγητές τον κ.Σιούτα Γεώργιο και τον κ.Τσακστάρα Χρήστο.

Πενθήμερη εκδρομή στη Κέρκυρα 2007-2008

Στις 14-04-2008 έως 19-04-2008 η Γ Λυκείου Καρπερού πραγματοποίησε εκδρομή στη Κέρκυρα με συνοδούς καθηγητές τον κ.Τζιούφα Βασίλειο και την κ.Λιάπη Φωτεινή.

Σελίδες