Πανελλήνιες Εξετάσεις

Χημεία (Γ Γενικού Λυκείου - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

Η Χημεία της Κατεύθυνσης στηρίζεται άμεσα στη Χημεία της Γενικής Παιδείας της οποίας αποτελεί όχι ακριβώς συνέχεια αλλά συμπλήρωση και εμβάθυνση. Απευθύνεται πλεόν σε μαθητές οι οποίοι επέλεξαν τη Χημεία ως ένα είτε κύριο είτε ως απαιτούμενο μάθημα για τον κύκλο των μεταλυκειακών τους σπουδών.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C136/

Φιλοσοφικός Λόγος (Γ Γενικού Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Το εγχειρίδιο Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος της Γ’ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης στοχεύει να εξοικειώσει τους μαθητές με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ειδικότερα με το έργο δύο κορυφαίων εκπροσώπων της, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C128/

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γ΄ Γενικού Λυκείου - Θεωρητικής Κατεύθυνσης - Θετικής Κατεύθυνσης επιλογής)

Το βιβλίο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου έχει σκοπό να οδηγήσει τον μαθητή σε μια συστηματικότερη γνωριμία με τη λογοτεχνία.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C132/

Μαθηματικά (Γ Γενικού Λυκείου - Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δύο μέρη.­To πρώτο μέρος, που φέρει τον τίτλο ΑΛΓΕΒΡΑ, αποτελείται από δυο κεφάλαια.Tο δεύτερο μέρος, που φέρει τον τίτλο ΑΝΑΛΥΣΗ, αποτελείται από τρία κεφάλαια.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C105/

Λατινικά (Γ Γενικού Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Το εγχειρίδιο  Λατινικά Γ΄Λυκείου των Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση του αντίστοιχου εγχειριδίου της Β’ Λυκείου. Σε αυτό ολοκληρώνεται η διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της λατινικής γλώσσας.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C133/

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (Γ Γενικού Λυκείου - Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Τα μαθήματα Επιλογής ­και Κατεύθυνσης συμπληρώνουν το περιεχόμενο των βιβλίων Γενικής Παιδείας με θέματα που είτε θίγονται μερικώς σ' αυτά (π.χ. «Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι Ρίζες του», «Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα») είτε απασχολούν συγκυριακά την κοινή γνώμη (π.χ. Εθνικά «Θέματα Ιστορίας»).

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C102/

Ηλεκτρολογία (Γ Γενικού Λυκείου - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης: Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής)

Το βιβλίο αυτό της Ηλεκτρολογίας προορίζεται ως διδακτικό για το αντίστοιχο μάθημα της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου του κύκλου «Τεχνολογία Παραγωγής». Στο βιβλίο αυτό έγινε ένα συγκερασμός Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών θεμάτων σε ενιαία μορφή, καθόσον δεν υφίσταται σαφής οριοθέτηση μεταξύ της Ηλεκτρολογίας και των Ηλεκτρονικών.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C123/

Βιοχημεία (Γ Γενικού Λυκείου - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης: Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής)

Στο μάθημα της Βιοχημείας ο μαθητής θα διδαχθεί τις αδιαμφισβήτητες βασικές γνώσεις και τη λογική στην οποία στηρίζεται η Βιοχημεία. Αρχικά παρουσιάζεται η χημική δομή των σπουδαιότερων βιομορίων. Αρχικά εξετάζονται τα αμινοξέα, δηλαδή απλές σχετικά οργανικές ενώσεις, τα οποία συνδεόμενα μεταξύ τους δίνουν πεπτίδια και πρωτεΐνες. Στο κεφάλαιο των πρωτεϊνών αναφέρονται οι αρχές της δομής καθώς και η δομική ιεραρχία των μακρομορίων αυτών.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C120/

Σελίδες