Στο μηχανογραφικό του 2014 οι Αστυνομικές Σχολές

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Παιδείας σε όλα τα σχολεία, οι σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομίας θα υπάρχουν στα μηχανογραφικά δελτία των Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του 2014. Οι επιτυχόντες των φετινών Πανελληνίων θα εγγραφούν στις ανωτέρω σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016. Στη νέα ρύθμιση περιλαμβάνονται και οι απόφοιτοι του 2013 που θα διεκδικήσουν μια θέση με το 10% χωρίς νέα εξέταση.

Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι δε θα σταλούν νέα υποδείγματα Αίτησης Δήλωσης αλλά θα πρέπει οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους μαθητές ότι τελικά τελικά οι Αστυνοµικές Σχολές για ΠΟΛΙΤΕΣ θα υπάρχουν στα µηχανογραφικά δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2014. Για την πλήρη ενηµέρωση τους, οι υποψήφιοι θα καλούνται να υπογράψουν στη συνηµµένη Συγκεντρωτική Κατάσταση Αίτησης-∆ήλωσης ότι έλαβαν γνώση της νέας ρύθµισης.

Όσοι υποψήφιοι ήδη υπέβαλαν Αίτηση-∆ήλωση, θα πρέπει να ενηµερωθούν (τηλεφωνικά, αν πρόκειται για αποφοίτους) από τους ∆ιευθυντές των Λυκείων για τη νέα ρύθµιση, ώστε να προσέλθουν στο Λύκειο, να υπογράψουν και αυτοί στη συνηµµένη Συγκεντρωτική Κατάσταση Αίτησης-∆ήλωσης και αν επιθυµούν, να προβούν σε τυχόν διόρθωση της αρχικής τους Αίτησης-∆ήλωσης.

Σε όλους τους υποψηφίους πρέπει να επισηµαίνεται ότι όσοι ΠΟΛΙΤΕΣ τελικά επιθυµούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Αστυνοµικές Σχολές, παρότι δεν θα το δηλώσουν τώρα στην Αίτηση-∆ήλωση, θα πρέπει παρακολουθώντας την αντίστοιχη προκήρυξη του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη να υποβάλουν σχετική αίτηση, ώστε υποχρεωτικά να περάσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνοµικών Σχολών.

 

 

Σχολικό Έτος: 

Κατευθύνσεις: 

Αρχεία: 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 434ekpnea_2014_02_12_astynomikes_egkyklios.pdf104.44 KB