: «Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, Εξεταστικού Κέντρου Κοζάνης ».

Θέμα :       «Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, Εξεταστικού Κέντρου Κοζάνης ».

 

Από τη Διεύθυνση   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα   Φυσικής Αγωγής) Κοζάνης ανακοινώνεται ότι:

Η  υγειονομική  εξέταση  και  η  πρακτική  δοκιμασία  (αγωνίσματα)  των  υποψηφίων  ΤΕΦΑΑ  για  το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν στο Δ.Α.Κ.  Κοζάνης από   την Τρίτη  19 – 06 – 2018  έως και την Παρασκευή  29 – 06 – 2018  ( ώρες 7:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ ).  Η Επιτροπή  δεν θα λειτουργήσει τις παρακάτω ημερομηνίες: Σάββατο 23-06-2018 και Κυριακή  24-06-2018.

Η  κατάθεση  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  και  η    Υγειονομική  Εξέταση  των  υποψηφίων  θα πραγματοποιείται  μόνο  στο  ΔΑΚ  Κοζάνης  την  πρώτη  (1η)  ημέρα  προσέλευσης  τους  στην  Επιτροπή,προκειμένου να εξεταστούν στα αγωνίσματα που θα επιλέξουν.

Η   εξέταση των υποψηφίων   Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο αγώνισμα της Κολύμβησης θα διεξαχθεί στο Κολυμβητήριο του Δ.Α.Κ. Πτολεμαΐδας, την Παρασκευή 22-06-2018 και Τετάρτη 27-06-2018 από τις 12:30  μ.μ. - 14.00 μ.μ.

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν την Κολύμβηση ως πρώτο (1ο) αγώνισμα θα πρέπει πρώτα να προσέλθουν  στο ΔΑΚ Κοζάνης, στη Γραμματεία της Επιτροπής και στη συνέχεια να εξεταστούν στο αγώνισμα της Κολύμβησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους :

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) βεβαίωση οπτικής οξύτητας, ακτινογραφία θώρακα και καρδιογράφημα με σχετικές γνωματεύσεις. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους  όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

  Τ α εξεταζ όμενα αγωνίσματα  είναι:

 Αγ ορια: Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg), Άλμα σε μήκος, δρόμος 400 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

 Κορίτσια: Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg), Άλμα σε μήκος, δρόμος 200 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

Σημειώνεται ότι η Κολύμβηση (50μ. Ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία (3) για εξέταση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Υποψήφιοι που δε δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., από τις 16 έως και τις

30 Μαρτίου 2018 στην αίτηση – δήλωση που κατέθεσαν στο Λύκειό τους, ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα), κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων, διότι η αίτηση-δήλωση ήταν δεσμευτική.

• Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων,  χωρίς  νέα  εξέταση,  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  επιλογής  με  βάση  τη  βαθμολογία  της τελευταίας  εξέτασής  τους  στα  πανελλαδικώς  εξεταζόμενα  μαθήματα  και  πρακτικές  δοκιμασίες.  Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

•  Σε  περίπτωση  που  η  ημερομηνία  εξέτασης  της  πρακτικής  δοκιμασίας  συμπίπτει  με  την  ημερομηνία

εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ή υπάρχει κάποιο άλλο σοβαρό κώλυμα προσέλευσης (π.χ. λόγοι υγείας) κατά την οριζόμενη ημερομηνία της πρακτικής δοκιμασίας, δύναται ο υποψήφιος να προσέλθει άλλη ημερομηνία, ανάλογα την περίπτωση, προσκομίζοντας ανάλογη βεβαίωση.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.: 2461351280.

Παρακαλούμε  το  παρόν  να  αναρτηθεί  στους  πίνακες  ανακοινώσεων  των  Λυκείων  σας,  ώστε  να ενημερωθούν  όλοι οι μαθητές – τριες της Γ΄ Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι των σχολείων σας.

Η Διευθύντρια Δ.Ε. Κοζάνης

 

Δρ. Βόντσα Βασιλική

Κλ. ΠΕ02 Φιλόλογος

Σχολικό Έτος: 

Κατευθύνσεις: