Η Προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές

Εκδόθηκε από το ΓΕΕΘΑ η Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Τεχνικών Υπαξιωματικών (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) της Πολεμικής Αεροπορίας Ακαδημαϊκού Έτους 2014 – 2015
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή και δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμοδίων Υπουργείων.
 Η ειδική κατηγορία, σύμφωνα με την Ποκήρυξη, ισχύει για τους Πολύτεκνους, που σημαίνει ότι η απόφαση του ΣτΕ δεν αφορά τις Στρατιωτικές Σχολές.
 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ
1. Έλληνες Εσωτερικού
α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών: έως 12 Μαΐου 2014 (Ημερομηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτίμησης- ΔΑΕ/Β1).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά: έως 30 Μαΐου 2014.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως 6 Ιουνίου 2014 (Ημερομηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτίμησης-ΔΑΕ/Β1).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος) : 13 Ιουνίου 2014.
2. Έλληνες Εξωτερικού
α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών: έως 11 Ιουλίου 2014 (Ημερομηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στη ΔΑΕ/Β1).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά: έως 25 Ιουλίου 2014.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως 8 Αυγούστου 2014 (Ημερομηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στη ΔΑΕ/Β1).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): 22 Αυγούστου 2014.
3. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:
α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις
Σχολές και από τη ΔΑΕ/Β1 όπως προβλέπουν οι οργανισμοί λειτουργίας τους.
β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

http://www.esos.gr

Σχολικό Έτος: 

Κατευθύνσεις: