Ενημέρωση για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας στις 13-5-2019,  η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (Αγωνίσματα) των Υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τρίτη 18  Ιουνίου 2019  μέχρι και την Παρασκευή 28  Ιουνίου 2019.  

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2018-2019), οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., κατέθεσαν αίτηση - δήλωση στο Λύκειό τους από τις 20 Μαρτίου ως τις  2  Απριλίου 2019 για συμμετοχή στις Πρακτικές Δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις Πρακτικές Δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στις προαναφερόμενες ημερομηνίες, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις Δοκιμασίες αυτές (Αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Αγωνίσματα, διότι η αίτηση - δήλωση   ήταν δεσμευτική.

Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. Δυνατότητα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

                        1) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

2) Ακτινογραφία θώρακα, πάνω στην οποία θα υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου, με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού και σχετική γνωμάτευση.

3) Καρδιογράφημα, με γνωμάτευση του ιατρού

4) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας με γνωμάτευση του ιατρού

Οι ιατρικές βεβαιώσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

5) Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.

6) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

Οι Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

Διεύθυνση  Α' Αθήνας
Διεύθυνση  Β' Αθήνας
Διεύθυνση  Γ' Αθήνας
Διεύθυνση Πειραιά
Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα)
Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη)
Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη)
Διεύθυνση Ηρακλείου
Διεύθυνση Ιωαννίνων
Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Καβάλας
Διεύθυνση Κοζάνης
Διεύθυνση Λάρισας
Διεύθυνση Τρικάλων

 

Οι Πρακτικές Δοκιμασίες (Αγωνίσματα) στις οποίες μπορούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

Αγωνίσματα Αγοριών:

 Σφαιροβολία-Άλμα σε μήκος- Δρόμος 400μ. - Κολύμβηση(50μ.ελεύθερο)

 

Αγωνίσματα Κοριτσιών :

Σφαιροβολία-Άλμα σε μήκος- Δρόμος200μ. - Κολύμβηση(50μ.ελεύθερο)

 

         Σημειώνεται ότι η κολύβηση (50μ. ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία για εξέταση και για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ.

          Οι υποψήφιοι δηλώνουν κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους τα τρία από τα

τέσσερα αγωνίσματα που επιθυμούν να εξεταστούν. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν και στην κολύμβηση, θα πρέπει  και στα τρία (3) αγωνίσματα να προσέλθουν για δοκιμασία στην επιτροπή της Λάρισας, διότι στην πόλη των Τρικάλων δεν υπάρχει Κολυμβητήριο των 50μ.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η Εξέταση του Υποψηφίου σε περισσότερες από μία Επιτροπές.

 

 

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των Αγωνισμάτων και το Αναλυτικό Πρόγραμμα κάθε Επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Οι υποψήφιοι των ΓΕ.Λ και ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις 18 και 19, 20 Ιουνίου  αντίστοιχα και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 21 Ιουνίου  μέχρι και 2 Ιουλίου 2019, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασής τους, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή, η οποία και οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης.

                                                                                                             

Σχολικό Έτος: 

Κατευθύνσεις: 

Αρχεία: 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon deltio_typoy_-exetaseis_tefaa_2019.pdf440.65 KB