Εύρεση min και max σε μονοδιάστατο πίνακα

Ένα μικρό video για την παρουσίαση ενός τυπικού αλγόριθμου εύρεσης του μέγιστου και του ελάχιστου στοιχείου ενός μονοδιάστατου πίνακα, καθώς επίσης και τις θέσεις αυτών μέσα στον πίνακα.

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: 

Μαθήματα: 

 
00:00