Απονομή αναμνηστικών 2011-2012

Στις 06/05/2011 έγινε απονομή αναμνηστικών στους αποφοίτους μαθητές της Γ Λυκείου Καρπερού.

Είδος Δραστηριότητας: 

Σχολικό Έτος: 

Τάξεις: