ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Συνεχίζοντας τις δράσεις της φετινής χρονιάς με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα πρόληψης και προαγωγής Υγείας, τα σχολεία του Καρπερού ξεκίνησαν την  Αντικαπνιστική καμπάνια με θέμα «ευαισθητοποίηση, ενημέρωση των μαθητών κατά του καπνίσματος, παθητικό κάπνισμα»

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την διευκρίνηση προς τους μαθητές ότι τα σχολεία δεν είναι εναντίον των καπνιστών, αλλά εναντίον του καπνίσματος. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε μία μικρού μήκους ταινία για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία. Κατόπιν έγινε συζήτηση με τους μαθητές και τις μαθήτριες για τους λόγους που κάποιος έφηβος ξεκινάει το κάπνισμα και για τα αποτελέσματα του καπνίσματος τόσο στους καπνιστές, όσο και στους παθητικούς καπνιστές, ενώ παρουσιάστηκαν και σχετικές διαφάνειες. Η συμμετοχή των μαθητών ήταν πολύ ικανοποιητική. Τα παιδιά έφυγαν με την επεξήγηση ότι σκοπός της όλης εκδήλωσης δεν ήταν να τους πει αν πρέπει ή δεν πρέπει να καπνίζουν, αλλά να τους παρουσιάσει στοιχεία, ώστε αυτά μόνα τους να μπορούν να αποφασίσουν το τι θα κάνουν στη ζωή τους.

 Η ενημέρωση έγινε από από τις κυρίες Σωτήρη Χρυσούλα ΠΕ15 και Ντούσιου Αλεξάνδρα ΠΕ19.

Είδος Δραστηριότητας: 

Σχολικό Έτος: