Μια σημαντική λεπτομέρεια του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων: το ειδικό μάθημα

της Μαρίας Μπιλιώνη, Συμβούλου Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, www.tangramedu.net

Καθώς από τις 11 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016, όλοι οι φετινοί υποψήφιοι αρχίζουν να μπαίνουν στο ρυθμό τους.

Όπως ορίζει η σχετική εγκύκλιος, οι μαθητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του 2016 καλούνται έως τις 29.2.2016 να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία θα διαγωνιστούν. Καλούνται να δηλώσουν αν επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά σε κάποιο ή κάποια από τα ειδικά μαθήματα. Η δήλωση αυτή δεν είναι δεσμευτική, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος, ενώ δήλωσε ότι θα εξεταστεί σε κάποιο ειδικό μάθημα, μπορεί να αλλάξει γνώμη και τελικά να μην προσέλθει για την εξέταση χωρίς να έχει καμιά επίπτωση. Ωστόσο, εάν δεν δηλώσει τώρα ότι επιθυμεί να εξεταστεί σε ειδικό μάθημα, στην ουσία δεν μπορεί με κανένα τρόπο να συμμετέχει στην εξέταση ειδικού μαθήματος. Αυτό συνεπάγεται ότι παραιτείται του δικαιώματος να διεκδικήσει μία θέση φοίτησης σε ένα από τα Τμήματα τα οποία προαπαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα. Αξίζει να σημειωθεί,  ότι για να πιστωθεί ο βαθμός του ειδικού μαθήματος και να πάρει ο υποψήφιος τα επιπλέον μόρια θα πρέπει η επίδοση του υποψηφίου να είναι πάνω από τη βάση, δηλ. να γράψει πάνω από 10 (με άριστα το 20). Σε διαφορετική περίπτωση, ο βαθμός του ειδικού μαθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται από τον υποψήφιο το δικαίωμα να δηλώσει στο μηχανογραφικό τα τμήματα εκείνα που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα. Με άλλα λόγια και για να γίνει απολύτως σαφές, τα μόρια που προέρχονται από την εξέταση του ειδικού μαθήματος δε μετράνε για όλα τα τμήματα του μηχανογραφικού, όπως και πιθανή αποτυχία του υποψηφίου σε ειδικό μάθημα (αξιολόγησή του κάτω από τη βάση) δεν του αφαιρεί μόρια από τα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Για όλα τα παραπάνω συστήνω σε όλους τους υποψηφίους -εφόσον υπάρχουν οι σχετικές γνώσεις στο ειδικό μάθημα, συνηθέστερα στα αγγλικά-  να δηλώσουν συμμετοχή στην εξέταση σε επίπεδο πανελληνίων εξετάσεων στα αγγλικά ή σε κάποια άλλη ξένη γλώσσα, καθώς αυτή τους η πράξη θα τους δώσει επιπλέον μόρια και επιπρόσθετα θα ξεκλειδώσει και άλλες επιλογές στο μηχανογραφικό τους. Να επισημάνω ότι τα επιπλέον μόρια που έχει τη δυνατότητα να πάρει ο υποψήφιος είναι από 1.000 έως 4.000, ανάλογα με το τμήμα που θα επιλέξει ο υποψήφιος και το συντελεστή του ειδικού μαθήματος (π.χ. τα αγγλικά έχουν συντελεστή βαρύτητας 2 για την Αγγλική Φιλολογία ενώ έχουν συντελεστή 1 για το Τμήμα Μ.Μ.Ε.). Τα επιπλέον αυτά μόρια δεν είναι λίγα και μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά.
Για να γίνει αυτό αντιληπτό, δείτε το ακόλουθο παράδειγμα: Υποψήφιος θέλει να σπουδάσει στην κοντινή μας Θεσσαλονίκη και να αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα Οικονομολόγου από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο. Τα μόρια που έβγαλε δεν του επιτρέπουν την εισαγωγή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ ούτε στο αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (βάσεις 2015: 14.609 και 15.763 αντίστοιχα). Ας γνωρίζει, λοιπόν, αυτός ο υποψήφιος ότι υπάρχει το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που  απαιτεί την εξέταση σε 1 ειδικό μάθημα (επιλογή από αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά) με συντελεστή βαρύτητας 1. Η βάση για το συγκεκριμένο τμήμα είναι 14.240, κάτι που σημαίνει ότι αν ο υποψήφιος έχει 13.000 μόρια με 15 στα αγγλικά (ή σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα γνωρίζει καλύτερα) θα μπορέσει να μπει σεαυτό το τμήμα, στο οποίο επιλέγοντας την κατεύθυνση «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» εντάσσεται στο ΠΕ09, Οικονομολόγων. Μπορεί δηλ. να πετύχει το στόχο του!
Έχετε στο νου σας οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων και οι γονείς αυτών: η πληροφόρηση οδηγεί τον μαθητή στην καλύτερη δυνατή θέση για να αποφασίσει πώς θα σχεδιάσει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του καριέρα.