Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γ΄ Γενικού Λυκείου - Θεωρητικής Κατεύθυνσης - Θετικής Κατεύθυνσης επιλογής)

Το βιβλίο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου έχει σκοπό να οδηγήσει τον μαθητή σε μια συστηματικότερη γνωριμία με τη λογοτεχνία.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C132/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: