Λατινικά (Γ Γενικού Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Το εγχειρίδιο  Λατινικά Γ΄Λυκείου των Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση του αντίστοιχου εγχειριδίου της Β’ Λυκείου. Σε αυτό ολοκληρώνεται η διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της λατινικής γλώσσας.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C133/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: