Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου (Α Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας)

Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας να δημιουργηθεί ένα εύχρηστο και παιδαγωγικά κατάλληλο βοήθημα που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στην Α τάξη του Ενιαίου Λυκείου.

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-A102/

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: 

Μαθήματα: